יוני שמיל עו"ד

יוני שמיל, משרד עורכי דין וגישור

תאונות תלמידים
צרו קשר

תאונות תלמידים

לכל תלמיד קיים ביטוח בגין נזקי גוף למשך כל שעות היממה, גם כאשר התלמיד נמצא מחוץ לפיעלות בית הספר ומחוץ לשטח בית הספר.
על מנת להפעיל את הפוליסה ולקבל פיצוי, יש להוכיח כי הילד נפגע וכן את שיעור הנזק.
כמו כן, חשוב לציין גם כי תביעה לפוליסה בנוגע לתאונה לא שוללת תביעה נזיקית כנגד המזיק שגרם לפגיעתו של הילד.
חשוב לציין, כי גם הורה מלווה במסגרת הפעילות במוסד החינוכי (כמו לדוגמא: הורה מלווה בטיול שנתי), מבוטח בפוליסה וזכאי גם הוא לפיצוי בהתאם לתנאי הפוליסה.
ישנם הורים רבים אשר אינם יודעים כי ילדיהם מבוטחים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות, כאשר מצב זה גורם לכך שתלמידים רבים אשר נפגעו בתאונות אינם מקבלים את הפיצוי המגיע להם, ובעצם ההורים הם אלו אשר ממנים את הטיפול וסופגים את הנזקים הכלכליים כתוצאה מהפגיעה.

פוליסת הביטוח לתלמידים

במקרה מוות מתאונה – 130,000 ש”ח.
במקרה של נכות מתאונה – במצב של 100% נכות הסכום הינו 340,000 ש”ח, כאשר עבור 10% נכות הסכום הינו 34,000 ש”ח וכדומה. לא יינתן פיצוי על נכות קטנה מ-5%.
בנוסף, ישנו “מענק חומרה” בגובה של 50% נוספים מגובה הפיצוי המקסימאלי וזה
במקרים של נכויות קשות.
בגין נכות זמנית כתוצאה מתאונה ישולם פיצוי לכל יום החל מהיום השישי וזאת בתנאי שהתלמיד הנפגע מרותק למיטתו וזאת בתנאי שמדובר בתקופה מעל 21 ימים רצופים לפחות. סך כל התקופה לנכות זמנית הינה חצי שנה.
בעבור כל יום בו התלמיד מאושפז בבית החולים ישולם סכום נוסף החל מהיום השישי.
החזר הוצאות בגין אמצעי עזר רפואיים הנחוצים לתלמיד הנפגע. מדובר על תקופה של מקסימום חצי שנה וכן מדובר בהחזר הוצאות רפואיות אשר אינן מכוסות על ידי חוק הבריאות הממלכתי.
הכיסוי עבור ההורים הינו 127,000 ש”ח במקרה מוות ו 340,000 ש”ח במקרה של 100% נכות וזאת כאשר ההורים נפגעו במסגרת השתתפות בפעילות של המוסד החינוכי שבו לומד התלמיד (השגחה באירועים של ביה”ס, ליווי בטיולים וכדומה).
ישנם מספר חריגים על פי הפוליסה, זאת אומרת כאשר התלמיד ניזוק עקב אחד מן האירועים המצויינים להלן, לא יינתן פיצוי על פי פוליסת הביטוח לתלמידים:
תאונת דרכים בארץ או בחו”ל.
מלחמה, פעולת איבה.
פעילות צבאית סדירה.
תאונת עבודה אשר מזכה את הנפגע בפיצוי על פי המוסד לביטוח לאומי
רשלנות רפואית.
מחלה אשר אינה נובעת מתאונה.
התלמיד מעל גיל 45 ביום תחילת הכיסוי הביטוחי.

דילוג לתוכן