יוני שמיל עו"ד

יוני שמיל, משרד עורכי דין וגישור

תביעה להגדלת מזונות
צרו קשר

תביעה להגדלת מזונות

מדובר למעשה בתביעה שמוגשת להגדלת סכום המזונות שנקבע בפסק דין או בהסכם בין הצדדים.
למעשה, בניגוד לתביעה הראשונה לקביעת דמי מזונות, התביעה להגדלת דמי מזונות הינה מורכבת יותר, וזאת מאחר ויש צורך להוכיח כי חל שינוי נסיבות מהותי, אשר בעקבותיו יש לשנות את ההסדר הקיים, ולהורות על הגדלת דמי מזונות.

שינוי מהותי – החוק:

סעיף 13 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי”ט-1959, קובע כי “בית המשפט רשאי לשנות את אשר נקבע בהסכם, בויתור ובפסק-דין, אם ראה לעשות כן על סמך נסיבות שנועדו למבקש או שנשתנו אחרי ההסכם, הויתור או פסק-הדין”.

זאת אומרת, אפשר לחזור לבית המשפט להגדלת מזונות, בכפוף להוכחת התנאי כי חל שינוי נסיבות מהותי אשר מצדיק את שינוי הקביעה המקורית.

שינוי מהותי – המקרים:

השינוי שעל התובע להוכיח הינו אחד מאלה:
• בשיעור החיוב.
• בצורכי הקטין.
• ביכולת ההורה המשמורן.
• ביכולת החייב.
• ברכוש הקטין.

נטל ההוכחה לנושא שינוי הנסיבות אינו פשוט, ועל התובע להוכיח כי ישנן נסיבות חדשות ומשמעותיות המצדיקות הגדלת דמי המזונות.

כיום, סכום מזונות המינימום נע בין 1,250 ₪ לבין 1,400 ₪ לילד, בתוספת מחציות (הוצאות חינוך והוצאות רפואיות שמתחלקות בין הצדדים), והוצאות מדור, וגם אם נפסק בהסכם סכום מזונות נמוך, יכול ותתקבל תביעה להגדלת מזונות למרות ההסכמה של שני הצדדים על הסכום “הנמוך”.

בנוסף, חשוב לדעת, כי במשפחות של מעל ילד אחד, לא מכפילים את סכום המינימום במספר הילדים.

לסיכום, אם את או אתה מעוניינים בהגשת תביעה להגדלת מזונות, רצוי לפנות לעורך דין לענייני משפחה אשר מעורה בפסיקה, ויוכל לבדוק כהלכה את הנסיבות במקרה הספציפי שלכם.

דילוג לתוכן